[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۳۶/ ۳

شرکت رنگ زیراکس ایران [ناخوانا]

صندوق پستی ۵۱۰۱۹۲۴

تهران – ایران

شماره [ناخوانا]

تاریخ ٣٠ آذر۱۳۶۰

 

بسمه تعالی

آقای افشین نوروزی ایرانزاد

به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، استخدام و یا اشتغال اشخاصی که پیرو فرقه بهائیت باشند در ادارات و سازمانهای دولتی و شرکتها ممنوع میباشد. از آنجائیکه هیچگونه مدرکی دال بر پیروی شما از یکی از ادیان رسمی کشور در پرونده پرسنلی جنابعالی موجود نمیباشد، لذا به منظور رفع هر گونه شک و شبهه، خواهشمند است قسمت زیر را تکمیل و در اسرع وقت به امور پرسنل این شرکت ارسال نمایید.

با تشکر

[امضا]

بهرام نوایی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]