[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

[بخش هفتم، اقلیتها]

[صفحه:] ۶۲۰

 

اخراج یک دانشجو از دانشگاه

بسمه تعالی

شماره ۱۰۵۳۷ - ۷۹

تاریخ ۲ اسفند ۱۳۷۹

 

جناب آقای دکتر معین

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر مهرپور

مشاور محترم رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

با سلام

خبر مندرج در بولتن شماره ۳۳۰۸ /د مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۷۹ وزارت اطلاعات در خصوص چگونگی پذیرش و اخراج یک دانشجوی بهایی دختر از دانشگاه (تصویر پیوست) به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پینوشت فرمودند:

«جناب آقای دکتر معین سریع رسیدگی کنید که مسأله چیست؟ جناب آقای دکتر مهرپور هم بررسی کنند».

 

سید محمدعلی ابطحی

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]