[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

 

مورّخهٴ: ۸ شهریور ۱۳۲۶

شمارۀ: ۴ / ۱۶۹۷

 

جناب آقای وزیر کشاورزی

برابر گزارش واصله چندی است بهائی‌ها کرج را برای مرکز فعّالیّت خود انتخاب نموده‌اند و علاوه بر تأسیس بنگاه‌های متعدّد، سعی دارند در دوایر و مؤسّسات دولتی هم نفوذ پیدا کنند. از جمله مهندس عبّاس دواچی پسر غلام‌علی دوافروش که به بهائی بودن معروف است، به سمت رییس دانشکدهٴ کشاورزی تعیین گردیده و این موضوع موجب شکایت اهالی شده است. در کارخانهٴ قند کرج هم به قرار اطّلاع واصل، بهائی‌ها دسته‌بندی‌هایی دارند و برای توسعهٴ نفوذ خود اقداماتی می‌نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را مورد تحقیق قرار داده، در صورتی که صحّت داشته باشد، فوراً شخص دیگری را برای ریاست دانشکدهٴ کشاورزی در نظر بگیرند و در مورد کارمندان بهائی کارخانه قند کرج هم هر یک تحریک و تظاهری می‌نمایند مورد تعقیب قرار دهند و نتیجه را برای استحضار نخست وزیری اعلام فرمایند. ماندن این اشخاص در کرج با تبلیغاتی که می‌نمایند و با توجّه به اوضاع محلّ به هیچ‌وجه مقرون به صلاح نیست.

 

رییس کلّ دفتر نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]