[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شمارۀ عمومی: ۲۰۳۹۹

شماره خصوصی:

جزوه‌دان:------

پرونده:------

تاریخ ثبت: ۲۹ دی ۱۳۲۶

 

وزارت کشور

خبر تلگرافی واصل از سروستان حاکی است که در آن‌جا مناقشاتی بین بهائیان و افراد دیگر درگرفته و منجر به زد و خوردهای شدید و قتل گردیده است و از طرفین در این باب تحریکاتی می‌شود که بالمآل موجب اختلال نظم و سلب آسایش خواهد شد. دستور فرمایید نسبت به این موضوع رسیدگی، برای حفظ انتظامات اقدامات لازم به عمل آورند.

 

نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]