[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۲۲۱۱۱؛ تاریخ:  ۲۴ بهمن  ۲۶

وزارت کشور

طبق خبر تلگرافی واصل از اردستان بین اهالی (مسلمانان و بهائیان) اختلافاتی روی داده و ممکن است به نزاع و اختلال انتظامات محلّی منجر گردد. دستور فرمایید در این باب رسیدگی و اقدامات لازمه معمول دارند.

نخست وزیر

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]