[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جناب آقای دادستان با سلام اطلاعات خود را در رابطه با موارد مطروحه ذیلاً منعکس نظر باینکه خانم میثاقی به‌دفعات به سرپرستی مراجعه نموده‌اند امید است با پاسخ قطعی ترتیبی داده شود که از مراجعه ایشان به این دادسرا جلوگیری گردد.

اموال پدر نامبرده (امان اله میثاقی) توسط دادگاه انقلاب اسلامی اهواز ضبط و چون نامبرده دارای یک دستگاه ساختمان واقع در خیابان [حذف شده] بوده از طریق دادسرای اهواز نیابت اعطا و سرپرستی هم به‌محض وصول دستور اجرای احکام منزل را که در تصرف دو نفر مستأجر بوده تحویل دارائی نموده و لکن اخیراً متوجه شدیم خانم میثاقی هم در کنار مستأجر طبقۀ دوم ساکن بوده که از نظر ما نه ایشان مستأجر بوده نه تصرفشان قانونی لذا دستور تخلیه صادر و ساختمان از مستأجرین تخلیه و متأسفانه ایشان که خود را مالک منزل می‌داند تاکنون در منزل میباشد و نماینده اداره دارائی هم تا ۲۲ آبان ۶۹ به ایشان مهلت داده که تخلیه نماید در هر صورت از نظر سرپرستی پاسخگویی به ایشان توسط دادسرای اهواز باید انجام پذیرد و تصرف ایشان هم غیرقانونی میباشد.

سرپرستی اموال توقیفی

[امضا]

۲۸ آبان ۶۹

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

بسمه تعالی

سرپرست محترم اموال توقیفی

نظر باینکه این دادسرا در رسیدگی و صدور رأی نقشی نداشته و به‌عنوان نیابت مبادرت به اجرای رأی نموده است همانگونه که مرقوم داشته‌اید در خصوص کم و کیف موضوع این دادسرا قادر به اتخاذ تصمیم نیست در صورت مراجعه راهنمائی شود که به دادسرای اهواز مراجعه نماید/

 دادستان – [ناخوانا]

[امضا]

۲۸ آبان ۶۹

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]