[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

کمیتۀ مرکزی ایران

انقلاب اسلامی ایران

 

شماره: ۶۵۴۸

تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۵۸

 

ریاست محترم سپاه پاسداران

طبق اطلاع رسیده در اطراف آباده در قریه بنام کوشکک عدۀ از فرقۀ بهائیت سکنی دارند و به کمیته مرکزی شکایت کرده‌اند اهالی آن قریه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بخانه و کاشانه نامبردگان حمله و از هستی ساقط کرده‌اند ضمن اینکه عین شکایت بپیوست ارسال میگردد مقتضی است در این مورد تحقیق و رسیدگی و اجازه ندهید احدی به کسی ظلم روا دارد مگر گفته امام نیست که اقلیتها باید در پناه اسلام در امان باشند و کسی حق تعرض بآنها ندارد متمنی است شدیداً از تعرض به ایشان جلوگیری و متخلفین را بدادگاه انقلاب معرفی نمائید%

 

کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران

محمدرضا مهدوی کنی

[مهر رسمی] کمیته موقت مرکزی

[امضا]

 

 

آدرس: بهارستان، مجلس شورای ملی، تلفن: ۳۱۰۰۱۹-۳۱۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]