[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی

شهرستان میاندوآب

شماره  ٢٣٠٨

تاریخ ۱۶ دی ۵۹

پیوست

 

ریاست محترم اداره ثبت و اسناد و املاک میاندوآب مقرر فرمائید تا اطلاع ثانوی از خرید و فروش اموال غیر منقول اعضاء فرقه ضاله بهائیها جلوگیری فرمائید.

سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی میاندوآب

[امضا]

جوادی

رونوشت دفترخانه اسناد رسمی شماره ۴

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]