[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مرا ۴. بیرجند (پست فرماندهی)

گیرندگان مراجعه شود

موضوع ایجاد مزاحمت برای جامعه بهائیان قاینات

[آرم]

نیروی زمینی شاهنشاهی

(تلفن)

شماره ۹۴۹/ ۴۰- ٢٠١

تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۷

پیوست -----

محرمانه

برابر اطلاع واصله و گزارش محفل جامعه بهائیان قاینات اخیراً اکثر بهائیان این منطقه مورد ضرب و شتم و اموال آنها مورد تجاوز و غارت قرار گرفته و عده‌ای از آنها نیز تهدید به قتل گردیده‌اند که در نتیجه ترس اغلب آنها شبها را در صحرا و کوه و در سرما و برف میگذرانند با نگرش به اصول هشتم – نهم و سیزدهم متمم قانون اساسی و ماده ۳۴۳ قانون دادرسی و کیفر ارتش دستور دهید قویاً از آزار و اذیت نامبردگان و همچنین از آتش زدن محل سکونت آنها جلوگیری بعمل آید. %

فرمانده. مرکز آموزش ۴. بیرجند – سرتیپ [ناخوانا] ثقفی

گیرندگان:

ریاست شهربانی بیرجند جهت آگاهی و اینکه شخصی بنام علی سلطانی حسین‌آبادی فرش‌فروش در بیرجند از تحریک‌کنندگان این ماجراها می‌باشد.

ف هنگ ژاندارمری بیرجند جهت آگاهی و تحقیق و رسیدگی اینکه در دهات زیرین – بهائیان مورد تجاوز قرار گرفته‌اند – نوفرست – ازرون- زیرک – خونیک – گز فرماندهان مناطق نظامی بیرجند – فردوس – قاین – تربت‌حیدریه کاشمر- محفل بهائیت ×بیرجند بازگشت به گزارش مورخه ۱۱/۱۱/۵۷ جهت آگاهی

محرمانه

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]