[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

شعبه دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان بهار

نامه صادره

شماره نامه: ۹۳۱۰۱۱۸۱۳۰۹۰۰۰۳۰

شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۸۱۳۱۵۰۰۸۵۰

شماره بایگانی شعبه: ۹۲۰۲۵۶

تاریخ تنظیم: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

پیوست -----

 

فرماندهی انتظامی بهار – اداره اماکن

با سلام و احترام:

درخصوص پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۸۱۳۱۵۰۰۸۵۰ موضوع آقایان ۱- کامران اقدسی یکتا ۲- ثمندر اقدسی یکتا فرزندان رحمت اله با موضوع اتهامی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با عنایت به صدور دادنامه ۹۳۰۹۹۷۸۱۳۰۹۰۰۱۲۰ مورخ ۱۳/ اردیبهشت/ ۱۳۹۳ و صدور حکم بر برائت آنها، مقتضی است نسبت به فک پلمپ مغازه‌های افراد مذکور اقدام و نتیجه را به این دادگاه اعلام نمایید.

دادرس دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بهار

حیدری زاده

[امضا]

نشانی: بهار

[امضا روی مهر رسمی]

دفتر [ناخوانا] انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان بهار]

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]