[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

کمیته موقّت انقلاب اسلامی

شماره: ۱۳۲۰

تاریخ: ۳۰ فروردین ۵۸

 

کمیته مرکزی جمهوری اسلامی شهرستان بیرجند به پیوست عین شکایت چند تن از اهالی قریه لفرفرست [نوفرست] مبنی به تعرض به جان و مال آنها (بدلیل بهائی بودن) توسط عده‌ای فرصت‌طلب ارسال، مقتضی است موضوع از نزدیک بررسی و طبق موازین شرع و قانونی اقدام و از تکرار این نوع حوادث در آینده جداً جلوگیری گردد.

 

کمیته مرکزی جمهوری اسلامی

محمدرضا مهدوی کنی

[امضا روی مهر رسمی]

 

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

و متعرض اقلیتهای مذهبی نشوند.

 

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

دست‌نویسی صحیح است.

[امضا روی مهر رسمی]

[مهدوی کنی]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]