[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی انقلاب فرهنگی

شماره ١٣٢٧ / [ناخوانا]

تاریخ ۶ اسفند ١٣۶۹

پیوست: -----

[مهر] محرمانه

 

حضرت حجت‌الاسلام جناب آقای محمدی گلپایگانی

ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری

سلام علیکم

بعد از تحیات, عطف برنامه شماره ٧٨٣ / ١ س مورخ ١٠ دی ١٣۶۹ دائر بر ابلاغ اوامر مقام معظم رهبری به ریاست محترم جمهوری در رابطه با مسائل بهائیان به استحضار میرساند حسب ارجاع ریاست محترم جمهوری  و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی موضوع جهت طرح و بررسی در دستور جلسه ١٢٨ مورخ ۱۶ بهمن ١٣۶۹ و ١١٩ مورخ، ٢ بهمن ١٣۶۹ شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و در تعقیب مذاکرات و مراتبی که در جلسه ١١٢ مورخ ٢ مرداد ١٣۶۶ شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست مقام معظم رهبری (رئیس و عضو شورایعالی) در این خصوص بعمل آمده بود، نظرات و اوامر اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با مسائل بهائیان به اطلاع شورایعالی رسید و با عنایت به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مسائل شرعی و قانونی و سیاستهای عمومی کشور مورد مذاکره و مداقه و اعلام  نظر واقع گردید و در راستای تعیین و پیشنهاد سیاستهای صحیح و معقول در برخورد با مسائل مذکور و با عطف توجه خاص به اوامر مقام عظیم الشان رهبری  جمهوری اسلامی ایران دائر بر آنکه "در این رابطه سیاست‌گذاری درستی بشود تا همه بفهمند چه کار باید بشود یا نشود" ماحصل مذاکرات و پیشنهادات بشرح زیر جمع ‌بندی  گردید و ریاست محترم جمهوری و رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی ضمن مناسب دانستن نتیجه مذاکرات و پیشنهادات مقرر فرمودند مراتب به استحضار مقام معظم رهبری رسانده شود تا ضمن ارشادات لازم بهر ترتیب که صلاحدید میفرمایند عمل شود.

 

جمع ‌بندی نتایج مذاکرات و پیشنهادات

الف: جایگاه کلی بها‌ئیان در نظام مملکتی

١- بدون جهت آنان از مملکت اخراج نمی‌شوند

٢- بی‌دلیل آنان دستگیر، زندانی و یا مجازات نمی‌شوند

٣- برخورد نظام با آنان باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود.

 

ب- جایگاه فرهنگی

١- در مدارس چنانچه اظهار نکردند بهائی‌اند ثبت‌نام شوند

٢- حتی‌المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارند ثبت‌نام شوند

٣- در دانشگاهها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائی‌اند از دانشگاه محروم شوند

۴- فعالیت سیاسی (جاسوسی) آنها با وضع قوانین و مقررات دولتی پاسخ داده‌شده و فعالیت‌های اعتقادی و تبلیغی را با فعالیت‌های دینی، تبلیغی و فرهنگی پاسخ داد.

۵- مؤسسات تبلیغی (مانند سازمان تبلیغات اسلامی) شعبه‌ای مستقل برای مقابله با فعالیت‌های اعتقادی و تبلیغی بهائیت تأسیس نمایند.

۶- جهت مقابله و از بین بردن ریشه‌های فرهنگی آنان در خارج از کشور پیشنهاد و طرح تهیه شود.

 

ج:  جایگاه حقوقی و اجتماعی

١- در اختیار گذاردن وسایل معاش در حد متعارف که در اختیار همه آحاد ملت قرار داده می‌شود.

٢- امکانات جهت زندگی معمولی و حقوق عمومی مانند سایر شهروندان ایرانی از قبیل دفترچه بسیج، گذرنامه، جواز دفن، اجازه کار و امثال این‌ها تا چائی که تشویق به بهائیت نشوند.

٣- در صورت ابراز بهائی بودن اجازه استخدام ندارند.

۴- پستهای مؤثر (مانند معلمی و...) به آنان داده نشود.

 

با آرزوی توفیقات الهی

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی

دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

مصوبه شورایعالی محترم کافی بنظر می رسد

از توجه و اهتمام آقایان متشکرم

[امضا]

سید علی خامنه‌ای

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]