[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

از: دادستانی انقلاب اسلامی ارتش

 به: [ناخوانا]

موضوع: قطع حقوق عناصر فرقه ضاله بهائیت

 

 شماره ٧٣٣-۵۰۰-۶۶-۴۰۱

تاریخ ۵ شهریور ۱۳۶۳

اختلافاتی که مشاهده میشود از ضعف ایمان است. "امام خمینی"

 

 بدینوسیله پیرو پرونده چهل و هشت برگ شامل هزار و چهل و هشت نام ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به قطع حقوق بازنشستگی/ اخراج آنها اقدام و نتیجه را اعلام فرمایند.

دادستانی انقلاب اسلام ارتش.

اتابکی

 

 گیرنده ٣- اداره امور موظفین جهت اطلاع و اقدام لازم.

درجه استوار یکم

نام کرامت

 شهرت قدرتی حصاری

اسم پدر محمد

ردیف ١٠٧

اصل نامه در پرونده ادیان غیررسمی میباشد.

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

بهائی

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]