[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

باسمه تعالی

[آرم ]

موسسه آموزش عالی شمال

[ناخوانا] مکاتبه [ناخوانا]

 

تاریخ: -----

شماره: -----

پیوست: -----

 

مدیر کل محترم آموزش

با سلام

پیرو دستور آقای دکتر رستمی (نامه پیوست) لطفاً فوراً نسبت به تسویه حساب دو دانشجوی فوق الذکر و عودت کلیه شهریه های پرداختی نامبردگان اقدام گردد.

با تشکر

امیرعلی

[امضا]

۲۶ بهمن ۱۳۸۵

 

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

امور پذیرش و ثبت نام

جهت تسویه حساب

[امضا]

 

آدرس -----

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]