[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

محترماً معروض میدارد در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری پنج نفر زن و فرزندان اینجانبان ۱- وحیده زمانی فراهانی ۲- اقدس (ندا) گلستانی ۳- مهرنوش زمانی فراهانی ۴- پیمان قیامی ۵- منیر زمانی فراهانی در موقع مسافرت در بین راه در محل پاسگاه پلیس راه زنجان توسط چند نفر از برادران پاسدار توقیف و بطهران منتقل و طبق اطلاع حاصله آنها را بزندان اوین برده و اکنون مدت ده روز است که در زندان رجائی شهر (گوهردشت سابق) محبوس می‌باشند. با عطف توجه به اینکه تعدادی از آنان جنگزده آواره و بی‌خانمان می‌باشند و احتیاج به دلجویی و سر‌پرستی دارند و خانواده‌ها و بستگانشان در حال اضطراب و نگرانی بسر می‌برند. از آن جناب مستدعی است مقرر فرمایند به وضع نامبردگان رسیدگی شود تا بی‌تقصیری آنها معلوم و آزاد گردند. مسلماً اقدامات خیر‌خواهانه جنابعالی در مورد استخلاص این بی‌گناهان موجب خوشنودی و رضایت حق‌تعالی بوده و سعادت دنیوی و اخروی را برای شما و خانواده‌های محترمتان در بر خواهد داشت./.

با تقدیم احترام

خانواده‌های عباس زمانی هوشنگ گلستانی علی قیامی

[۲ امضا]

۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۳

 

متن این نامه به آیت‌الله منتظری - رئیس‌جمهور - نخست‌وزیر - ژاندار‌مری - دادستان کل کشور

با پست سفارشی فرستاده شد ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]