[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

تاریخ:-----

 

اتحادیه محترم صنف مصنوعات فلزی و کابینت سازان شهرستان کرج

سلام علیکم

احتراماً این‌جانب ----- فرزند ----- صادره ----- شماره شناسنامه ----- دارای مذهب شیعه -----، بهائی -----، زرتشتی -----، سنی -----

واقع در -----، خیابان ----- پلاک ----- تلفن ----- موبایل ----- میباشم. لذا درخواست عضویت و پروانه کسب کارگاه کابینت فلزی -----، ساخت کابینت چوبی (ام، دی، اف) -----، کارگاه مصنوعات فلزی -----، فروشگاه کابینت فلزی -----، فروشگاه کابینت چوبی (ام، دی، اف) -----، فروشگاه مصنوعات فلزی----- را دارم. نام فروشگاه/ کارگاه -----، خواهشمندم مساعدت فرمائید%

ضمناً متعهد می‌شوم چنانچه به هر دلیل موفق به اخذ پروانه کسب نشوم ادعائی نسبت به استرداد وجوه پرداختی به اتحادیه را نخواهم داشت%

با تقدیم احترام

محل امضاء

 

[یادداشت دستنویسی در وسط صفحه]

خوب است مذهب رسمی با نام بیاید و یک گزینه سایر----- بیاید که جنبه (ترویج) نگیرد

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]