[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

باستحضار میرساند:

در نهایت تأسف دو هفته گذشته عده‌ای بظاهر مسلمان به زیارتگاه بهائیان عالم واقع در شیراز یورش کرده و با بیل و کلنگ آنرا تخریب نموده و بدینطریق مجدداً خسارتی دیگر بر پیکر بیمار اقتصادی و صنعت توریستی ایران عزیز و مقدس تحمیل و بر تدّنی حیثیت انقلاب اسلامی ایران در سطح جهانی افزوده شد.

تیمسار دانشمند: در صداقت، امانت، بینش، ایمان واقعی آن جناب بموازین و اصول انسانی هیچگونه تردیدی لااقل از دیدگاه من که عضو عادی و شاید مطرود اجتماع ایران بلحاظ بهائیت باشم وجود ندارد، میخواهم عرض نمایم جامعه بهائی در ایران از بدو پیدایش تا حال پیوسته از وفادارترین گروههای موجود در ایران باوامر و مناهی هیئت حاکمه وقت بوده و سرزمین ایران، دارای مقام و مکان روحانی عظیم برای پیروان دیانت بهائی میباشد و علناً و عملاً این قضیه را اثبات نمودند، مع‌الوصف هنوز روشن نیست محرکین سوانح مادی و معنوی که بر جامعه بهائیان ایران وارد میشود برابر کدام یک از مقررات حکومت الله و قرآن اینگونه اعمال وقیح را موجه مینمایند و بویژه در این ایّام اعتبار و آبروی انقلاب اسلامی را از لحاظ افکار جهانی ساقط مینمایند.

این سئوال از عاملین وقایع دردناک مورد بحث قابل طرح است که گناه جامعه بهائیان ایران چیست؟ اگر تقوی، خدمت بجامعه انسانی، تبلیغ دیانت اسلام و معرفی فرهنگ و تمدن ایران بمردم عالم گناه محسوب میگردد در اینصورت اعمال مورد نظر قابل توجیه میباشند. اوامر و اقدامات مراتب روحانی و دولتی مملکت که ارزش سپاس فراوان را دارد بعلل نامعلوم مؤثّر واقع نشده است، ضدانقلاب کسان دیگری بوده ولی جور آنانرا در نهایت شرمندگی، بهائیان ستمدیده ایران باید متحمل گردند.

از آن تیمسار موقن بحقوق اولّیه انسانی که از تعالیم و مبادی عالیّه قرآن کریم الهام میگیرد استدعا دارم این حوادث مشئوم را که موجب و پدیدآورنده بدنامی برای انقلاب اصیل اسلامی ایران در عرصه گیتی خواهد بود بآکاهی مسئولین مملکت رسانیده تا شاید برای مسئله جامعه بهائی ایران اندیشه ای مدبّرانه نموده و اجازه ندهند اولاً جامعه بهائی ایران بیش از این طرف ظلم واقع نگردیده و ثانیاً منزلت دیانت مقدس اسلام در انظار جهانیان هبوط نماید %

با تحیات و امتنان بسیار

٢٧ شهریور۱۳۵۸

[امضا]

سرگرد – جواد رحمانی

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

تیمسار فلاحی اظهار داشته‌اند من با امام در خصوص بهائیان صحبت کرده‌ام ایشان اظهار داشته چکار دارند این مردم [ناخوانا] را اذیت میکنند ابداً من دستوری علیه ایشان نداده‌ام و در شورای انقلاب هم صحبت شده ایشانهم نظر مخالفی ندارند. ق

٢٩ شهریور۱۳۵۸

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]