[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۱۲ تیر ۱۳۲۵

 

جناب اشرف آقای قوام‌السّلطنه، نخست وزیر، دامت شوکته العالی

با نهایت توقیر و احترام استدعا دارد وقتی را برای شرفیابی بنده به حضور محترم عالی تعیین فرمایند تا دربارۀ حوادث خطیره‌ای که نسبت به بهائیان مظلوم در اغلب نقاط کشور واقع شده، به نمایندگی از طرف محفل روحانی ملّی بهائیان ایران، توضیحات لازمه را حضوراً به عرض برساند. احترامات فائقه را تقدیم می‌دارد.

ولیّ‌الله ورقا، [امضاء: ولیّ‌الله ورقا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]