[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه شیراز

دانشکده پزشکی

شماره ۶۹۱

 تاریخ ٩ دی ۶۰

پیوست-----

 

 بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قریب

ریاست محترم دانشکده پزشکی و مدیر جهاد پزشکی

محترماً چون آقای دکتر احراری رئیس داروخانه حافظ در تهیه و ساخت قرص کربنات لیتیوم که مورد نیاز شدید گروهی از بیماران روانپزشکی است نهایت کوشش را مبذول داشته‌اند و نیازمندیهای این بخش را مرتفع نموده‌اند بهر نحو مقتضی میدانید از ایشان تشویق و قدردانی لازم بعمل آید.

با تقدیم احترام

[امضا]

احمد اردو باد

سرپرست بخش اعصاب و روانپزشکی

رونوشت: ریاست بیمارستان حافظ

آقای دکتر احراری جهت اطلاع

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]