[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

چون طبق حکم شماره [ناخوانا] (۵ اسفند  ۵۹) سازمان ثبت احوال کشور موظف به رسیدگی در مورد دین [ناخوانا] که معتقد به فرقه بهائیت میباشم لذا متمنی است بسئوالات زیر پاسخ دهید

[امضا]

 

١-لطفاً خود معرفی فرمائید: عزت‌الله احمدیان

٢-دین و مذهب شما چیست؟ طبق اصل ٢٣ قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع میباشد

٣-در صورتیکه مذهب شما غیر از اسلام یا هر یک از ادیان رسمی کشور جمهوری اسلامی باشد بطور وضوح توضیح دهید: به تمام ادیان الهی معتقدم

عزت‌الله احمدیان

[امضا]

٩ فروردین۶۰

۴- متمنی است در صورتیکه معتقد به دین مبین اسلام میباشید ذیلاً مرقوم در غیر اینصورت حاضرید بدین مقدس اسلام تشرف یابید؟ به رسالت حضرت موسی و حضرت عیسی بن مریم و حضرت محمد رسول‌الله معتقدم و به خدای یگانه اعتقاد دارم.

عزت‌الله احمدیان

[امضا]

٩ فروردین ۶۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]