[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک سپه

بسمه تعالی

 

تاریخ: ۱۸ دی ماه ۱۳۵۹

شماره: ۵ /۳۱۲۵۶ /م

پیوست: -----

 

به: بانو زرنگیس سهراب همسر سرهنگ درگذشته عنایت اله سهراب

از: اداره امور ن- م – جا

موضوع: -----

 

شایسته است در اسرع وقت در یکی از ساعات اداری جهت سپردن تعهد جهت تکمیل فرم عدم تبلیغ مرامی به اداره بازنشستگی و بیمه ارتش جا مراجعه نمائید.

اداره امور ن- م - جا

[رسولی] [امضا]

فتحی [امضا]

 

 

گیرنده: شعبه انتصاریه تهران

دستور فرمائید تا اطلاع ثانوی برابر نامه شماره ۱۴ /٠٢/ ۷۱۴ - مورخ ۱ دیماه ۵۹ اداره بازنشستگی و بیمه ارتش از پرداخت حقوق نامبرده فوق بشماره پس‌انداز ۵۰۱۰۶۷ خودداری گردد.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]