[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از شورای کلانتریها

 به : آقای آیت‌الله سید مجدالدین محلاتی حضور محترم شما بعرض میرسد که آقای جمشید سیاوشی که معتقد به مذهب بهائی هستند به کمیته اطلاع داده‌اند که در یاسوج از طرف قلیلی از مردم مورد حمله واقع می‌شوند از حضور محترم تقاضا میشود که اقدام بفرمائید و لطف کنید نامه‌ای بنویسید تا آن تعداد مردم از کارهائی که خلاف شرع می‌باشد انجام ندهند؛ و بتوانند مردمی که در آنجا هستند و معتقد به مذهب بهائی هستند آزاد زندگی کنند.

[مهر ناخوانا]

[امضا]

٩ اسفند ۵۷

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]