[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳۰ مهر ۱۳۷۳

بسمه تعالی

شعبه ۲ هیأت تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش – تهران

موضوع تقاضای تجدیدنظر نسبت به رأی شماره ۱۱۱/ هـ / ۲۰

احتراماً این جانبه شفیقه محمد زاده عربی دارای شماره پرسنلی [حذف شده]  که به شغل معلمی داشته طبق رأی شماره ۱۱۱/ هـ / ۲۰ مورخه ۲۲ شهریور ۱۳۷۳ از خدمت دولتی منفصل گشته‌ام به استحضار می‌رسانم که همان‌طور که در سوابق خدمتی و پرونده پرسنلی اینجانبه منعکس است در طی مدت ۲۰ سال که در امر آموزش نوباوگان این مرز و بوم خدمت نموده‌ام در نهایت صداقت و درستی نسبت به ارتقاء سطح علمی فرزندان این کشور تلاش کرده جوانی و نیروی خود را صرف پیشبرد این هدف مقدس نموده و بدور از هر نوع اعتقادات عقیدتی در امر آموزش کودکان کوشش نموده‌ام لذا صدور چنین حکمی نه تنها دور از عدالت و نصفت اسلامی است بلکه مغایر با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌ باشد؛ زیرا اصل نوزدهم اشعار می‌دارد که " مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود." و اصل بیست و سوم تفتیش عقاید را ممنوع اعلام نموده صراحت دارد که هیچکس را نمی‌توان بصرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد و اصل بیست و هشتم مقرر می‌دارد "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید." و اصل چهاردهم چنین حکم می‌کند که: بحکم آیه شریفه لا ینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی والدین و لم یخرجوکم من دیارکم لن تبروهم وتقسطقواالیهم ان الله یحب المقسطین دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان بااخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلام و ایران توطئه و اقدام نکنند." بنا بر این با استناد به اصول فوق صدور رأی انفصال دائم بر علیه اینجانبه کاملاً مغایر با قانون اساسی بوده و مضافاً دیانت بهائی فرقه نیست و دین الهی و مستقل از تمامی ادیان الهی دیگر بوده. ضمن اعتقاد بر حقانیت تمامی مظاهر مقدسه مخصوصاً رسالت سید مرسلین حضرت محمد (ص) و ایمان به حقانیت و ولایت و امامت ائمه هدی علیهم‌السلام داشته و تنها دیانت از اقلیت‌های دینی ایران می‌باشد که به مقام نبوت حضرت محمد (ص) ایمان داشته و معتقد به حقانیت ائمه (ع) می‌باشد و با این توصیف دور از عدالت اسلامی و انصاف است که معتقد به چنین عقیده‌ای را ضاله دانسته و مشمول بند ۳۴ ماده ۸ قانون تخلفات اداری قرار دهند با عنایت به عرایض فوق مستدعی است مقرر فرمایند. نسبت به رأی ۱۱۱/ هـ/ ۲۰ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تجدیدنظر نموده ضمن نقض رأی صادره جهت ابقاء اینجانبه در شغل خود دستور مقتضی صادر فرمایند.

با تقدیم احترام

شفیقه محمّد زاده عربی

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]