[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

 نظام پزشکی ایران

سازمان مرکزی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ: [ناخوانا]

شماره: ۱۹۴۳ / ۴

پیوست

 

بسمه تعالی

 

 

ریاست محترم شورای عالی قضایی

 

پیرو نامه شماره ۹۷۸۸ /۱ مورخ ۴ اسفند ۱۳۶۱، به‌ضمیمه فتوکپی نامه مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ آقای دکتر سینا حکیمیان را برای استحضار ایفاد می‌دارد.

خواهشمند است با توجه به نامه قبلی نظام پزشکی در این مورد مقرر فرمانید موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا در صورتی که پزشکان بهائی فعالیت‌های غیرمجاز نداشته باشند بتوانند با رعایت مقررات جمهوری اسلامی ایران به امور پزشکی بپردازند.

رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی مرکز

دکتر عباس شیبانی

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

آرشیو

۲۱۱ / ۴

[امضا]

۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۱

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]