[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

نظام پزشکی ایران

سازمان مرکزی

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

 

جناب آقای دکتر منافی

وزیر محترم بهداری

بضمیمه فتوکپی شماره ۱۱۷۰۵/-١ مورخ ٢٩ خرداد ۶۱ شورای عالی قضائی و فتوکپی نامه مورخ ٨ / [؟]/۶۱ آقای دکتر سینا حکیمیان و فتوکپی نامه مورخ ١٢ تیر۶۱ آقای دکتر سروش حبیبی را برای استحضار جنابعالی ارسال میدارد.

نظر باینکه نامبردگان فارغ‌التحصیل سال ۱۳۵۸ می ‌باشند و بر طبق قانون مصوب ۲۴ آذر ۵۸ شورای انقلاب تا زمانیکه خدمت مقرر را انجام نداده‌اند پروانه پزشکی بآنان داده نمی‌شود و نتیجتاً نمی‌توانند بکار آزاد پزشکی بپردازند و از طرفی نیز بسبب بهائی بودن از اشتغال در بخش دولتی محرومند.

خواهشمند است دستور فرمائید موضوع مورد بررسی قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ شود تا مجوز شرعی و قانونی برای انجام کار آزاد پزشکی و معافیت آنان از تعهد خدمت سه ساله تحصیل شود.

 

[یادداشت دست خطی در وسط صفحه]

خوب است آئین‌نامه در این مورد تهیه شود که اینگونه افراد با پرداخت اقساطی پس از چند سال که کار کردند جبران این تعهد بنمایند.

٣٨٩٣/-١

۲۶  تیر ۶۱

رئیس هیات مدیر نظام پزشکی مرکز

دکتر عباس شیبانی

[امضا]

رونوشت برای اطلاع آقای دکتر سینا حکیمیان ارسال میگردد.

 

دبیر کل سازمان مرکزی نظام پزشکی

دکتر حفیظی

[امضا]

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]