[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

٢٩ شهریور  ۶۳

 

ریاست محترم اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

محترماً بعرض میرساند که در اواخر سال تحصیلی گذشته دو فرزند اینجانب را بنام سودابه و جمال حائری بنام بهائی بودن از دبیرستان اخراج نموده‌اند و با توجه باینکه در امتحانات متفرقه شرکت کرده و قبول شدند در تاریخ ٢٧ شهریور  ۶۳ تقاضای ثبت نامه از آموزش و پرورش شهرستان شد. ولی متأسفانه ترتیب اثری ندادند لذا خواهشمندم مقرر فرمائید نسبت به ثبت‌نام نامبردگان اقدام لازم معمول فرمایند.%

با تقدیم احترام جعفر حائری

[امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

٢١٢٣٨

٢٩ شهریور  ۶۳

[مهر :] اندیکس شد

[ناخوانا]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

این افراد چون در مدرسه تبلیغات فرقه ضاله بهائیت کرده‌اند اخراج شده‌اند

٢٩ شهریور  ۶۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]