[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۹ مهر ١٣٧۵

بسمه تعالی

دادگاه محترم انقلاب اسلامی شیراز

 

محترماً اینجانب علی حبیبی فرزند احمد شناسنامه شماره [حذف شده] متولد سال [حذف شده] گذرنامه شماره [حذف شده] و همسرم سکینه حقدوست فرزند حسین شناسنامه شماره [حذف شده] متولد سال [حذف شده] گذرنامه [حذف شده] جنگ‌زده از خرمشهر که پس از مدت بیست سال انتظار با تهیه هرگونه مدارک رسمی و معتبر و بلیط هواپیما برای دیدن فرزندان خود عازم استرالیا بودیم در فرودگاه مهرآباد آقای شعبانی گذرنامه‌های ما را اخذ و از خروج ما جلوگیری و با دادن شماره ۱۳۷۴ / ۵۵ / ۵ و ١٣٧٧ / ۵۵ / ۵ اظهار داشت شما بدادگاه انقلاب اسلامی شیراز مراجعه و تکلیف خود را روشن نمائید چون ما اطمینان داشته و داریم که هیچ پیشینه سوئی جز بهائی بودن نداریم و در مدت حیات خود جز امانت‌داری و خدمت و صداقت و فرمانبرداری نسبت بعموم هموطنان و اوامر و قوانین محترم دولت جمهوری اسلامی از ما سر نزده و هیچ جرمی هم مرتکب نشده به دادگاه محترم انقلاب اسلامی شیراز مراجعه و پس از هدایت و راهنمائیهای آقای درجی معاونت محترم قضائی و مسئول اجرای احکام به ستاد خبری معرفی و از آنجا بدستور مسئولین محترم بدفتر محترم ریاست جمهوری اسلامی امور گذرنامه در شیراز مراجعه و در نهایت با اعلام این مطلب از طرف ستاد خبری که اینجانب و همسرم هیچ مورد سیاسی نداشته و مشکلی در آن نهاد نداریم رای دفتر محترم ریاست جمهوری اسلامی شیراز امور گذرنامه مبنی بر اینکه مشکل شما در دادگاه محترم انقلاب اسلامی شیراز قابل حل و همانطوریکه آن دادگاه محترم طی نامه‌های فوق‌الذکر شما را ممنوع‌الخروج نموده در صورت دریافت نامه از دادگاه محترم انقلاب اسلامی شیراز [ناخوانا] رفع ممنوع‌الخروج بودن این مطلب به اداره‌های گذرنامه و حراست ابلاغ خواهد شد اکنون استدعای عاجزانه ما آنستکه تا قبل از منقضی شدن مدت اعتبار ویزای ما عنایت فرمایند موضوع را بدفتر محترم ریاست جمهوری شیراز اعلام و ما را از این رأی خداپسندانه خوشحال نمایند

با تشکر فراوان علی حبیبی [امضا]

سکینه حقدوست [امضا]

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

عیناً جهت اطلاع و اقدام کمیسیون محترم حقوق بشر اسلامی تهران فاکس شماره ۲۰۴۰۵۴۱ تقدیم تقاضا داریم عطف توجه مبذول فرمایند

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]