[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنایع و معادن

اداره کل صنایع و معادن کرمانشاهان

 

شماره-----

تاریخ-----

پیوست-----

 

به:

از:

موضوع:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت ا [لله] حاج آقای عطا اشرفی اصفهانی دامة برکاته

ضمن عرض سلام باستحضار میرساند اینجانب در سمت سرپرستی اداره کل صنایع و معادن استان با عده‌ای بهائی بعنوان ارباب رجوع برخورد دارم چون تا کنون دستوری در مورد نحوه برخورد با آنان نداشته‌ام نمی‌دانم می‌توانم با این‌گونه افراد مشابه افراد مسلمان یا اقلیت‌های دینی رفتار نمایم یا خیر.

ضمناً یکبار موضوع را با حاج آقا زرندی در میان گذاشته فرمودند اخلاق اسلامی را رعایت کنم.

اینک منتظر اوامر آنجناب هستم.

 

با آرزوی سلامت شما

[اسم ناخوانا]

[امضا]

۲۰ آبان ۶۰

 

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

 

بسمه تعالی

چیزهایی که بنفع اسلام باشد صحیح است در صورتی که بنفع آنها نباشد و بطور کلی اگر بطور معامله با آنها باشد اشکال دارد و معامله با آنها باطل است.

[ناخوانا] [عطاء اله اشرفی]

[امضا]

۲ آذر ۶۰

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]