[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی مشهد

تاریخ: ۱۹   اردیبهشت  ۱۳۶۳

شماره: ۵۹۸۰/۲۷

پیوست:

[مهر رسمی با شماره و تاریخ] [ناخوانا]

 

مدیرکل محترم بهداری خراسان  

سلام علیکم - بدینوسیله به اطلاع میرساند که آقای روح اله اشراقی فرزند نعمت اله کارمند بازنشسته اداره ریشه‌کنی مالاریا

 بجرم فعالیت ضد انقلابی از طریق عضویت در محفل بهائیت و داشتن مسئولیت در این محفل با علم به ممنوعیت آن از سوی دولت در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد محاکمه و به سه سال حبس قطعی و پنج سال حبس تعلیقی پرداخت پنجاه‌هزار تومان وجه نقدی محکوم گردیده است. لذا نظر به اینکه مشارالیه بهائی بوده و پرداخت حقوق بازنشستگی بوی غیر قانونی می‌باشد تصمیم لازم را در خصوص قطع حقوق نامبرده اتخاذ نمائید%

[امضا روی مهر رسمی]

دفتر دادسرای انقلاب اسلامی مشهد

[مهر:] اندیکس شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]