[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٣٠  آذر ۶۲

ریاست محترم هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی مرکز جناب آقای دکتر شیبانی

با تهیت و درود باستحضار میرساند از آنجائیکه شهرستان گنبدکاووس با کمبود پزشک مواجه می‌باشد و حتی بهمین علت بعنوان نقاط محروم از مأموریت یکی از پزشکان شهرستان دیگر استفاده میشود لذا با توجه به مشروح فوق در حال حاضر سه نفر از پزشکان این شهرستان باسامی:

١-آقای دکتر عنایت‌الله تشکر با سابقه ۲۶ سال طبابت

٢-آقای دکتر فریبرز سنائی با سابقه ٣ سال طبابت

٣-آقای دکتر ذکرالله زین متخصص جراحی عمومی با سابقه ٧ سال طبابت

بعلت بهائیت از طرف مقامات مربوطه در بازداشت می‌باشند. با توجه به نیاز مبرم منطقه به وجود پزشک خواهشمند است حتی‌الامکان دستور فرمائید تا منطبق بر اصول رأفت اسلامی و قوانین جاری پزشکان نامبرده را با سپردن تعهدات لازم و کافی آزاد و بکار خود مشغول باشند و هر زمان که از طرف مقامات مربوطه ضرورت پیدا کند خود را معرفی نمایند

[بیش از بیست (٢٠) امضاء پزشکان در پایین صفحه]

مراتب فوق مورد تأیید است

[امضا روی مهر رسمی]

[مهر]

۴ دی۶۲

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]