[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

استخدام جدیدی‌ها؛ [شمارۀ:] ۱۰۷۹؛ [تاریخ:] ۲۷ اسفند۱۳۳۰؛ محرمانه

 

ادارۀ تعلیمات متوسّطه

عطف به نامهٴ شمارۀ ۵۳۶ / م ــ ۲۱ اسفند ۱۳۳۰ به طوری که طیّ دستور شمارۀ ۹ / ۳۵۰۱۱ / ۱۶۹۸۳ – ۲۳ شهریور ۱۳۳۰ تذکّر داده شده است، قبل از این‌که داوطلبان خدمت مدارک استخدامی کامل خود را تسلیم نداشته‌اند، مجوّزی برای اشتغال به خدمت آنان نیست و آقای منوچهر صمدانی در اثر عدم توجّه آن اداره به مقرّرات و دستورات صادره مدّتی انجام خدمت نموده. چون پرداخت حقوق ولو برای مدّت کوتاهی نیز باشد، مستلزم صدور حکم است، لذا صدور حکم استخدامی وی برای مدّت کارکرد هم مقدور نمی‌باشد. دستور فرمایید نسبت به پرداخت حقوق ایشان به هر طریق که مقدور است [ناخوانا] و صلاح آن اداره باشد، اقدام نمایند.

کارگزینی وزارت فرهنگ، [امضاء]، [امضاء]

 

[حاشیه:] بایگانی شود، [امضاء]، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]