[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

استخدام جدیدی‌ها؛ [شمارۀ:] ۱۰۷۹؛ [تاریخ:] ۲۷ اسفند۳۰؛ محرمانه

 

ادارۀ تعلیمات متوسّطه

عطف به نامهٴ شمارۀ ۵۳۶/ م ــ ۲۱ اسفند ۳۰ به طوری که طیّ دستور شمارۀ ۹/۳۵۰۱۱/۱۶۹۸۳ – ۲۳  شهریور ۳۰ تذکّر داده شده است، قبل از این‌که داوطلبان خدمت مدارک استخدامی کامل خود را تسلیم نداشته‌اند، مجوّزی برای اشتغال به خدمت آنان نیست و آقای منوچهر صمدانی در اثر عدم توجّه آن اداره به مقرّرات و دستورات صادره مدّتی انجام خدمت نموده. چون پرداخت حقوق ولو برای مدّت کوتاهی نیز باشد، مستلزم صدور حکم است، لذا صدور حکم استخدامی وی برای مدّت کارکرد هم مقدور نمی‌باشد. دستور فرمایید نسبت به پرداخت حقوق ایشان به هر ...[۱] که مقدور است ...[۲] و صلاح آن اداره باشد، اقدام نمایند.

کارگزینی وزارت فرهنگ، [امضاء]، [امضاء]

 

[حاشیه:] بایگانی شود، [امضاء]، ۲۸ اردیبهشت ۳۱.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- یک کلمه ناخوانا.

٢- یک کلمه ناخوانا.