[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

 

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۳۰

شمارۀ: ۵۳۶

 

محرمانه

 

ادارۀ کلّ کارگزینی

آقای مهندس منوچهر صمدانی از تاریخ ۷ آذر ۱۳۳۰ استخدام و در دبیرستان مشغول کار شدند. پس از تکمیل مدارک ملاحظه شد که در درخواست کار ستون مذهب، بهائی نوشته‌اند. ناچار طبق نامهٴ شمارۀ ۹ / ۵۹۳۱۲ – ۱۲ بهمن ۱۳۳۰ آن اداره از استخدام مشارٌالیه خودداری گردید. اینک نام‌برده تقاضای حقوق مدّت خدمت خود را از ۷ آذر ۱۳۳۰ لغایت ۱۵ بهمن ۱۳۳۰ می‌نماید. خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی حقوق مدّت خدمت نام‌برده پرداخت شود.

 

رییس ادارۀ تعلیمات متوسّطه، دکتر کریمی [امضاء: از طرف، ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]