[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت فرهنگ؛ شمارۀ: ۵۳۶؛ تاریخ: ۲۱ اسفند ۳۰؛ محرمانه

 

ادارۀ کلّ کارگزینی

آقای مهندس منوچهر صمدانی از تاریخ ۷  آذر ۳۰ استخدام و در دبیرستان مشغول کار شدند. پس از تکمیل مدارک ملاحظه شد که در درخواست کار ستون مذهب، بهائی نوشته‌اند. ناچار طبق نامهٴ شمارۀ ۹/۵۹۳۱۲ – ۱۲ بهمن ۳۰ آن اداره از استخدام مشارٌالیه خودداری گردید. اینک نام‌برده تقاضای حقوق مدّت خدمت خود را از ۷  آذر ۳۰ لغایت ۱۵ بهمن ۳۰ می‌نماید. خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی حقوق مدّت خدمت نام‌برده پرداخت شود.

رییس ادارۀ تعلیمات متوسّطه، دکتر کریمی، [ امضاء: از طرف، ناخوانا ]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]