[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

کمیته محترم امداد امام خمینی

بسمه تعالی

 

اینجانب رضا قلی میرزا محمدپور شناسنامه [حذف شده] تبریز ولد آقا مهدی ساکن [حذف شده] بابت بدهی خود که مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال به شرکت سهامی نونهالان بوده است شکایت از شرکت ندارم و حتی از آقای هادی رحمانی شیرازی مدیرعامل شرکت بسیار ممنون و سپاسگزارم که در موقع گرفتاری من همه گونه کمک به من نمودند و فعلاً مبلغ هشتصد و شصت هزار ریال دیگر بابت تتمه اصل وام بدهی دارم و چند ماه هم فرع نپرداخته‌ام نظر به اینکه به علت کسادی بازار وضع کسب من فعلاً خوب نیست خواهشمندم شرکت موافقت نمایند هر ماه حداکثر دو هزار تومان (فقط بیست هزار ریال) بابت اصل مبلغ تتمه بدهی در چهل و سه قسط بپردازم و از پرداخت فرع نیز مرا معاف نمایند.

در خاتمه تکرار می‌نمایم شکایت از شرکت و یا از آقای هادی رحمانی ندارم و همواره شکرگذارم که همه گونه همراهی با من شده است.

والسلام علی من اتبع الهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]