[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جامعه پزشکان و دندانپزشکان

و داروسازان شهرستان ساری

شماره ثبت ۶-۲۵/-١٢/ ١٣٢٧

تاریخ١٨ آبان ۵۹

شماره ۳۵س ن

پیوست-----

 

دادسرای محترم انقلاب اسلامی شهرستان گنبد

با اطلاعیکه خانم دکتر روحیه یزدانی به سازمان نظام پزشکی مازندران ارسال نمودند بدستور آن دادستانی از تاریخ ١٨ آبان ۵۹در ندامتگاه بسر میبرند.

بنا به تصویب شورای انقلاب هرگونه تخلف یا جرائم پزشکی باید بوسیله سازمان نظام پزشکی مورد رسیدگی قرار گیرد. متمنی است مقرر فرمائید ضمن استخلاص ایشان جهت اقدام غائی پرونده و نامبرده را باین سازمان ارسال دارید. در خاتمه بطوریکه مشارالیها کتباً اعلام نمودند همسر ایشان جهت تحصیل تخصصی پزشکی که در خارج از کشور میباشند لذا با توجه باینکه نامبرده یک زن بی‌سرپرست آنهم پزشک میباشند بنا به فرموده فقیه عالیقدر جناب آقای منتظری وجود یک پزشک و در حال حاضر در این کشور مغتنم و مورد احتیاج است باعث حفاظت و دلگرمی و نگهداری او باشید.

دکتر مهدی فلاح نژاد

رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی استان مازندران

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]