[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[١ مارس ١٩٩٣]

مقام محترم و مسئول دولت جمهوری اسلامی ایران

محترماً

اینجانب نصرت الله خلیقی به‌اتفاق خانواده خود ساکن امریکا بوده و مایلم به‌اختصار نکاتی را بهاستحضار جنابعالی برسانم:

من و همسرم سالهای طولانی در شرکت مخابرات ایران و وزارت آموزش و پرورش صادقانه در خدمت هموطنان عزیز خود بوده‌ایم به امید آنکه از ثمره تلاش و خدمت صادقانه، دوران کهولت را به‌راحتی در وطن عزیزمان سپری کنیم اما ظاهراً بنا بر تبانی و عدم رعایت موازین و اصول قانونی و اسلام کلیه اموال منقول و غیرمنقول اینجانبان از جمله منزل مسکونی واقع در اصفهان خیابان [آدرس] به تصرف عدوانی و غیراصولی درآمده است.

 اینجانب خواستار اعاده اموال منقول و غیرمنقول خود بوده و تقاضا دارم به استناد قوانین صریح دولت جمهوری اسلامی ایران به این درخواست رسیدگی و بذل توجه بنمائید. والسلام

با احترام

نصرت الله خلیقی

نشانی: [آدرس در آمریکا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]