[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشور

 با کمال احترام باستحضار میرساند اینجانب نعمت اله رضوانی ساکن گرگان کارمند سابق آن سازمان در فرودگاه اصفهان که پس از ٢٨ سال و ٦ ماه خدمت صادقانه در تاریخ فروردین ١٣٥٥ بازنشسته شدم در تاریخ ١٣٦٢ حقوق بازنشستگی اینجانب بدون اینکه حکمی صادر شود بعلت اینکه بهائی هستم از طرف آن سازمان قطع شده اکنون که اینجانب ٧٥ سال از سنم گذشته با تن علیل قادر بهیچ کاری نمیباشم و تاکنون با [ناخوانا] فلاکت و فروش اساس خانه امرار معاش نموده‌ام تقاضا دارم امر و مقرر بفرمائید حقوق مقطوعه اینجانب را که از حقوق ماهیانه کسر و بصندوق بازنشستگی واریز گردیده باینجانب  پرداخت نمایند تا در این چند روزه آخر عمر بتوانم بزندگی ادامه دهم و از اجرای عدالت و نوع پروری آن سازمان ستایش نمائیم

با تقدیم احترام نعمت اله رضوانی

٢١ فروردین  ١٣٦٨

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]