[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ عمومی: ۹۶۷۴؛ تاریخ ثبت: ۱۴شهریور ۱۳۲۳؛ فوری است

 

وزارت کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۳۳۸۹۹/۷۰۴۶/ ن – ۳۱مرداد ۱۳۲۳ راجع به تعقیب محرّکین واقعهٴ شاهرود، دستور فرمایید نتیجهٴ رسیدگی بازرسان اعزامی را زودتر اطّلاع داده و ضمناً رونوشتی از گزارش‌های واصله ارسال دارند.

نخست وزیر

 

[حاشیه:] دبیران، ۱۲مهر ۱۳۲۳.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]