[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ بهمن ماه ۱۳۲۸ ]ً

 

پیشگاه مبارک شاهنشاه پهلوی

عدم توجّه وزرا، سهل انگاری ... مأمورین دولت و نبودن کیفر، کار ملک و ملّت را به این‌جا رسانده. همان دست خائن اجنبی‌پرست که در طهران از جیب سیّد ابوالقاسم کاشانی درآمد و نسبت به شاهنشاه محبوب سوءقصد نمود و بعداً آقای هژیر را مقتول ساخت، امروز در کاشان از جیب حجّت‌زاده بیرون آمده، به حقّه‌بازی عدّه[ای] معلوم‌الحال را دور خود جمع و برای پیشرفت مقاصد شوم خود و مرعوب نمودن مردم بیچاره، با نهایت اطمینان به هشت نفر از هم‌دستان خود دستور داد دکتر سلیمان برجیس که خدمت‌گزار ملّت بود، علناً به فجیع‌ترین وضعی روز روشن مقتول و سپس برای سوء تفاهم، مذهب را آلت و مردم ساده‌لوح را به تعطیل دعوت و به مأمورین انتظامی صریحاً می‌گفت: اگر قاتلین فوراً آزاد نشوند، خودم با جمعیّت آمده، آنها را از زندان شهربانی خارج می‌کنم. در صورتی که دکتر سلیمان برجیس کلیمی بود، فرضاً هم بهائی شده بود، مربوط به مسلمانی نبود.

شاهنشاها برای حفظ جان ملّت اگر دستور مؤکّد و صریح به کیفر این هشت نفر و مؤسّسین قضایا صادر نشود، طول نخواهد کشید که دامنهٴ انتظامات را اجنبی‌پرستان متلاشی و مقاصد شوم خود را در مملکت انجام خواهند داد. امر عالی مطاع.

غلام نعمت‌زاده، [امضاء]    ض

 

[دستنوشته ۱:] به عرض مبارک ملوکانه برسد.

[دستنوشته ۲:] امری نفرمودند، مع هذا برای جناب آقای نخست وزیر ارسال شود.

۲۴ بهمن ۱۳۲۸.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]