[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنیاد مستضعفان

سازمان اموال مصادره شده

شماره: ۲۲۱۸ /۴ / ۵۸

سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

محترماً بهمان گونه که استحضار دارید شرکت امناء (سهامی خاص) برابر دستور شماره ۱۹۳ ن مورخ [۱۸] خرداد ۵۸ دادسرای انقلاب اسلامی ایران توقیف گردیده است و تحت سرپرستی و مدیریت این سازمان می‌باشد خواهشمند است دستور فرمائید لیست کامل کلیه املاک این شرکت در ایران را که در دفاتر آن سازمان ثبت گردیده است به آدرس این سازمان مذکور در ذیل ورقه ارسال شود.

معاون سرپرست سازمان اموال مصادره شده

رونوشت جهت اقدام به کلیه واحدهای ثبتی و ثبت مناطق ارسال شود.

از طرف اداره کل امور املاک – ملک

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]