[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشــور، فرمانداری شهرستان کاشان؛ [ شماره ندارد؛ تاریخ: ] ۳۱  خرداد ۲۴؛ [ رونوشت نامهٴ کدخـدای آران ]

 

مقام محترم فرمانداری شهرستان کاشان

محترماً به عرض می‌رساند: پیرو گزارش ۲۹  خرداد ۲۴، جناب عالی به دهستان آران تشریف‌فرما شده، قضایا را با کمال متانت اصلاح، وسایل آسایش اهالی از هر جهت فراهم. در نتیجه مجدّداً دو نفر ژاندارم به محلّ آمده و جار کشیده: تا ساعت چهار شب کسی حقّ عبور و مرور ندارد. حکومت نظامی برقرار شده و از طرفی چون اهالی این دهستان اغلب زارع و هماره و شب تا صبح برای کارهای زراعتی خود به مزارع رفته، تقاضا آن‌که در صورت مقتضی امر و مقرّر فرمایند از این قسمت جلوگیری تا وسایل آسایش زارعین فراهم و موجب دعاگویی بوده باشد. با تقدیم احترامات فائقه.

کدخدای رسمی آران، شریف

رونوشت با اصلی که به شمارۀ ۲۰ – ۳۱  خرداد ۲۴ محرمانه ثبت شده، برابر است، [امضاء]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]