[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بنیاد مستضعفین شهرستان میاندوآب

شماره ۴۳۹

تاریخ  ۲۴ بهمن ۵۸

پیوست-----

 

بسمه تعالی

دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

احتراماً – تحقیقات عمیقی که بعمل آمده قبرستان بهائیان میاندوآب که از ملک شرکت امنا بوده و با توجه به حکم شماره ۵۵۲ [تاریخ] ۱۶ آبان ۵۸ دادسرای انقلاب اسلامی [ناخوانا] مرکز مصادر شده است ولی سند آن بنام قبرستان از مدت سی سال قبل تا حال اجساد دفن شده و همچنین تاریخ سنگ‌های قبرستان نشان می‌ دهد که اکثر اجساد تازه دفن شده در این صورت تخریب و بیرون ریختن اجساد طبق موازین شرعی نمی ‌باشد. لذا تقاضا دارد موافقت فرمایند این بنیاد در دخل و تصرف قبرستان مربوطه خودداری تا افراد نامبرده کماکان اجساد خودشان را دفن نمایند. در هر صورت تقاضای کسب تکلیف می ‌شود و فتوکپی تقاضا با نامه این بنیاد توسط متقاضیان ارسال میگردد.

بنیاد مستضعفان شهرستان میاندوآب

[امضا و مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

۱۳۶۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]