[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

 

از پایگاه دریائی خارک (پرسنل)

به: ث. ف. نداجا (پرسنل – کارگزینی درجه‌داران)

موضوع: ناو استوار دوم الکترونیک منصور مهرابی

(تلفن -----)

 

شماره: [ناخوانا]

تاریخ: [۷ خرداد ۵۹]

پیوست ندارد

 

بازگشت بشماره ۱۴ – ۲٠ – ٧ – ۱۰۲+ ۲۴ فروردین ۵۹

 

محترماً

مقام عالیرا آگاه میسازد:

۱- درجه‌دار یاد شده فوق حدود ۶ سال است که در قسمت رادار این پایگاه مشغول انجام‌وظیفه میباشد، و از ۵ سال قبل که تمام متخصصین خارجی این یگان را ترک نموده‌اند نامبرده رادار جزیره را تحویل و بنحو مطلوب در مورد تعمیر و نگهداری آن کوشا بوده است.

۲- درجه‌دار مورد بحث یکی از بهترین تکنسین‌های موجود در سطح نیرو میباشد، بطوریکه از بدو پیروزی انقلاب با کوشش‌های بی‌دریغ صرف نظر از مرام مسلکی بخاطر حس میهن‌پرستی توانسته دستگاه رادار مستقر در جزیره را با توجه به پایان عمر رادار و همچنین عدم ارسال قطعات اصلی یدکی از سوی کمپانی فروشنده و کمیاب بودن دیگر قطعات در بازار آزاد، نامبرده، با ابتکار و ایده شخصی ناگزیر به ساختن قطعات فوری مورد لزوم نموده که رادار را بدون وقفه بصورت عملیاتی نگهدارد؛ و این خود نیز در تمام دوران حیات این رادار بی‌سابقه بوده است.

۳- بطوریکه استحضار دارند در عملیات جلوگیری از فرار کشتی دریاوند [ناخوانا] همین دستگاه رادار عامل اصلی جلب آن شد که طی شماره ۷۳ – ۳۵ – ۵۰۴ – ۳ + - ۲۰ بهمن ۵۸ و ۱۸۴۰۰ + ۱۸ بهمن ۵۸ به پست فرماندهی گزارش گردید.

۴- صرف‌نظر از بهره خدمتی که نامبرده برای این نیرو دارد از نظر انضباطی و میهن‌پرستی در سطح پایگاه فردی نمونه میباشد.

۵- برکناری وی حداقل برای این پایگاه از نظر نیروی انسانی متخصص ضایعه بزرگی خواهد بود که به معنای از کار افتادن رادار در این برهه از زمان که اهمیت حیاتی برای کشور جمهوری اسلامی ایران را دارد، میباشد.

۶- این پایگاه طی نامه‌های شماره ۹ –٠٣ – ۳۰۷۰۱ + ۱۷ فروردین ۵۹ و ۲ –٠٣ – ۷۰۱ – ۳ + ۳ اسفند ۵۸ به معاونت پرسنلی در مورد تقاضای درجه‌داران فنی جهت جایگزینی مکاتبه نموده که تاکنون بی‌نتیجه مانده است و چنانچه آن فرماندهی مقرر بدارند که جایگزین وی اعزام خواهد شد، لازم به یادآوری است که حداقل زمان جهت توجیه آن متخصص ۶ ماه خواهد بود که میبایست با ایشان عملاً روی سیستم پیچیده رادار که با ابتکار نامبرده تاکنون پابرجاست، کار نماید تا نتیجه عاید گردد.

علیهذا با نگرش به امریه بازگشتی مبنی به برکناری پرسنل بهائی و با توجه به مراتب فوق و اینکه مشارالیه تعهد کتبی داده تبلیغ مرام ننماید که هرگز هم مشاهده نگردیده است.

استدعا دارد مقرر فرمائید در صورت امکان از برکناری وی صرف نظر گردد. ز

منوط به اوامر عالیست:

فرمانده پایگاه دریائی خارک – ناخدا دوم احمدیان تهرانی

[امضا]

 

ت/ ۳۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]