[اطلاعات شخصی افراد [حذف شده] است.]

 

کانون بازنشستگان کشوری

شماره ثبت ۳۴۵

تلفن: ۳۱۵۵۱۱

 

شماره: ۲۳۸۳

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۶۳

ضمیمه:-----

 

بسمه تعالی

 

همکار محترم خانم ملوک خادم

 

با اینکه از بدو جنگ تحمیلی حق علیه باطل شما نیز همگام ملت ایران از کمک‌های مادی و معنوی بر رزمندگان جبهه جنگ دریغ ننموده‌اید و اکثراً با کهولت سن حاضر شده‌اید از طرف کانون در پشت جبهه‌های جنگ خدمت کنید، شما که بدون هیچگونه تظاهر و خودنمائی جوانان و نوجوانان خود را به جبهه جنگ فرستاده‌اید و به‌افتخار شهادت نائل شده‌اند و حاضر نشده‌اید در هیچ نشریه و گروه خبری منتشر شود تا مبادا حمل به تظاهر و خودنمائی شود اینک حسابی به شماره [حذف شده]  برای کمک به جبهه جنگ در بانک تجارت شعبه هدایت افتتاح شده تقاضا دارد حداقل یک روز حقوقتان را به حساب منظور واریز و فتوکپی فیش آن را برای درج در روزنامه و اثبات همکاری با رزمندگان جبهه‌ها به کانون بازنشستگان کشوری جمهوری اسلامی ارسال فرمائید. – م

 

کانون بازنشستگان کشوری جمهوری اسلامی