[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

از کلانتری سه

به کمیته نظامی

بتاریخ۴ اسفند  ۵۷

 

غیرنظامی جواد مظلوم جهرمی فرزند محمد صادق. اظهار می دارد که بعلت مسلک بهائی بودن مغازه ائی دارم در پشت میدان تره بار فروشی که به تاراج رفته است . حال صاحب مغازه و اطرافیان مزاحمت ایجاد می کنند که شما چون بهائی میباشد حق ندارید در اینجا اشغال به کار شوید. یا اینکه از طرف علمای روحانیت یا از طرف کمیته نامه بیاورید تا به شما اجازه دهیم که کار بکنید در محل نامبرده

کمیته هماهنگی نظامی خواهشمند است در این باره رسیدگی و نتیجه را ابلاغ نمائید.

سرپرست کلانتری سروان حقیقت

[امضا]

به کمیته ارتباط آقای محمدی مراجعه شود

مربوط به انتظامات خیابان نادر حزب رستاخیز سابق

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]