[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری مشهد

بسمه تعالی

تاریخ

شماره

پیوست

 

ناحیه محترم ژاندارمری خراسان

با درود و سلام به ارواح طیبه شهدای اسلام

طبق تقاضا و مراجعه آقای نصرت اله احمدیان که مدعی است خانم زیور احمدیان وابسته به فرقه ضاله بهائیت میباشد در تاریخ ١٠ مرداد ۶۵ فوت نموده است نظر باینکه دفن متوفی در گورستان مسلمین برخلاف احکام شرع انور. میباشد لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رعایت ضوابط مربوطه جسد مزبور بوسیله متقاضی در محلی دورافتاده و بدون نصب علائم و نشان مشخص دفن گردد.

سرپرست شهرداری مشهد

محمود حبیبی

[امضا]

گیرندگان رونوشت

آقای نصرت‌الله احمدیان

٢-امور شهر مرکزی جهت اطلاع

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]