[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[دفتر مخصوص شاهنشاهی]

شمارۀ: ۲۰۶

[تاریخ:] ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۳

محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

به امضای عبّاس نیک‌پی از نهاوند راجع به عملیّات هدایت‌الله مودّت رییس بانک ملّی آن‌جا، تلگرافاً شکایت شده است که مشارٌالیه و معاون او نسبت به اشخاص و کارمندان بانک آن‌جا به عنوان بهائیت اعمال‌نظر شخصی می‌کنند و رفتار این دو نفر باعث تنفّر اهالی است. خود این شخص را هم بدون تقصیر و عذر موجّهی از خدمت بانک معاف نموده‌اند. عین معروضهٴ تلگرافی برای رسیدگی به پیوست ارسال می‌شود که در صورت صدق، اقدامات مقتضی به عمل آورند.

رییس دفتر مخصوص شاهنشاهی، [امضاء: حسین سمیعی]

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت کشور و بانک ملّی نوشته شود. ۲ خرداد

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، ۶ خرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]