[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی گنبد

بسمه تعالی

شماره  ۱۱۷۶ / ۶۲ / ۲۴

تاریخ ٢ بهمن ۶۲

پیوست: هفت برگ فتوکپی

 

مسئول محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گنبد

با سلام نظر به نامهً دادستان کل محترم انقلاب و زیرنویس ریاست محترم دادسرای انقلاب اسلامی گنبد که به این شعبه واصل گردیده است، مقرر فرمائید برادران مسئول بررسی و نتیجه را به این دادسرا شعبه سوم ارسال نمایند. با آرزوی توفیق از خداوند متعال برای کلیه برادران در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل.

ضمناً هفت برگ فتوکپی مربوطه پیوست میباشد به اطلاعات جهت اقدام ارسال گردد.%.

[امضا]

دادیار شعبه سوم دادسرای انقلاب اسلامی گنبد

[امضا روی مهر رسمی]

٢ بهمن۶۲

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

بسمه تعالی

دفتر [ناخوانا] مطالعه گردد و پرونده‌های آنها هر چه زودتر به دادستانی انتقال داده شود.

٩ بهمن ۶۲

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

جواب شفاهاً گفته شد.

مدنی

[مهر و یادداشت دست خطی در بالای صفحه]

[مهر:] ثبت شد

٨ بهمن ۶۲

[مهر:] اندیکس شد

[مهر با شماره و تاریخ در پشت صفحه]

شماره ۷۴۴۲

تاریخ ١٢ بهمن ۶۲

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]