[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

 

سازمان صنایع ملی ایران

 

تاریخ -----

شماره ۱۰۰۸۸ / ۹۶۳

پیوست -----

واحد -----

 

آقای سید محمود امامزاده

نماینده سازمان صنایع ملی ایران در هیئت‌های پاکسازی صنایع استان تهران

 

به پیوست نامه مورخ ۳ بهمن ۶۲ آقای فرهاد صدقی کارمند شرکت سیمان تهران جهت بررسی و اظهار نظر ارسال میگردد./

 

گروه صنایع سیمان

مهدی گلزاده

مدیر گروه

[امضا]

 

ادهمی

مسئول اداری

[امضا]

 

رونوشت: آقای فرهاد صدقی

: شرکت سیمان تهران

 

[یادداشت دستنویس بالای صفحه]

۸۸۰۰۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]