[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، فرمانداری شهرستان شهرکرد و بختیاری؛ شمارۀ: ۵۶؛ [ تاریخ: ۲۲/۸/۲۹ ]؛ محرمانه و مستقیم

 

جناب آقای استاندار استان دهم

عدّه‌ای از اهالی محلّ شکواییّه به این فرمانداری راجع به طرد بهائی‌های مقیم شهرکرد نوشته‌اند که رونوشت آن برای مزید استحضار به پیوست تقدیم می‌شود. در ایّام محرّم برای جلوگیری از هر پیش‌آمدی، چند نفر از آقایان بهائی را به فرمانداری خواسته و تذکّرات لازم داده شد و بر روی همین اصل پیش‌آمدهایی که در سایر نقاط نمود، در شهرکرد به هیچ‌وجه به وقوع نپیوست و چون آقای اشراقی رییس بانک به مرخّصی رفت، اینک با وجودی که از لحاظ انجام امور اداری مشارٌالیه آدم مرتّب و مرد متینی است، ولی چون این قسمت دربارۀ او صدق دارد، لذا متمنّی است شرح لازم به بانک ملّی مرکز نوشته شود که در این موقع که ایشان به مرخّصی رفته، از معاودت نام‌برده خودداری و شخص دیگری به جای او گماشته شود.

فرماندار شهرکرد و بختیاری، خردپیشه

۵۶/ م – ۲۲/۸/۲۹؛ رونوشت شرح بالا جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به وزارت کشور ایفاد می‌گردد.

فرماندار شهرکرد و بختیاری، خردپیشه، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] انتظامات، ۱/۹.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۷۷۴۲، تاریخ: ۱/۹/۱۳۲۹ ].

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]