[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

منطقه شمال تهران

مرکز پزشکی شهید دکتر مرتضی لبافی‌نژاد

پیوست

تاریخ

گواهی میشود

آقای فریدون شمالی در یک حادثه آتش‌سوزی از ناحیه چشم چپ دچار ضایعه شدید سوختگی گردیده است تا کنون دو بار تحت عملهای جراحی موضعی پلکها قرار گرفته در حال حاضر بیمار از درد چشم شکایت دارد التهاب شدید در چشم بخصوص در قرنیه مشاهده میگردد و مجرای اشکی چشم بیمار مسدود است ضایعه ایجاد شده قابل درمان داروئی نیست لازم است هرچه زودتر در طول حداکثر ۶ ماه آینده مورد پیوند قرنیه و باز شدن مجرای اشکی در جهت جلوگیری از ضایعات آتی قرار گیرد.

[امضا روی مهر رسمی]

جمهوری اسلامی ایران

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]